PP通风柜

PP结构通风柜

发布时间:2019-03-02   阅览量:1761


          当通风柜匹配风机不工作时,需要排查以下几点:
          a. 检查总电源有无三相电源输出;
          b. 检查变频器工作是否正常(含变频器的功能设置);
          c. 检查变频器输出端是否有三相电源输出;
          d. 检查沿途线路的电线是否有损坏;
          e. 检查电动机线圈的阻值是否与标明的功率相匹配。

XML 地图 | Sitemap 地图